Финансовите ползи от аутсорсинг на счетоводни услуги

Икономическата криза, увеличаването на конкуренцията, изискват все по-ефективно управление на финансовата дейност и оптимизиране на разходите. Лесно се изчислява колко струва минимално поддържане на счетоводството в едно предприятието и това в повечето случаи е значителна сума.

Аутсорсинга е сравнително нов вид услуга на пазара на счетоводни услуги и може много лесно да идентифицира своите финансови облаги. Думата аутсорсинг  произлиза от съкращение на английския израз „Outside Resourse Using” – използване на външни ресурси. Дойде при нас от страни с развита пазарна икономика и намира все повече потребители в страната.


Главното преимущество на аутсорсинга е, че позволява на фирмата да повиши своята производителност чрез фокусиране върху основните си дейности. С подписване на договор за аутсорсинг клиентът получава пълна подкрепа с помощта на модерни информационни системи, чрез въвеждането на корпоративен софтуер. Цените на счетоводните услуги се определят покриваната гама под-услуги. Един по-широк кръг вдига общата сума на договора.

Това, което в някой случаи притеснява фирмите е, че аутсорсинг компанията получава цялата структура на фирмата на клиента. За да нямате проблем с нежелано изтичане на информация е добре внимателно да проучите счетоводната къща към която смятате да аутсорсвате за да сте сигурни че можете да и се доверите напълно.

Една от най-реномираните консултантски фирми за аутсорс на счетоводни услуги е Крестън БулМар. В нея счетоводните услуги се извършват от специализираната счетоводна къща.