Справочник по ТРЗ и Личен състав от преди 100 години

Обработено копие на  архивно издание по ТРЗ и ЛС (обработка на заплати) от 1908-ма година. Изданието е служело като справочник с тогавашните нормативни уредби при изплащането на работни заплати, командировки и облагане на доходите. Прегледно са показани категориите труд и граници за заплати.

Ето и част от мотивацията на авторите (представители на финансовото министерство):

За да се върши успешно работата по произвеждане и оправдаване разходите за заплати и за пътни и дневни пари, та от една страна да се гарантира редовното изплащане, а от друга - да се избегне всякаква отговорност, - необходимо е добро познаване на всички наредби по предмета.

Известно е на всички, какви големи трудности се срещат при извършване работата по произвеждане и оправдаване разходите (ТРЗ и пейрол); каква голяма преписка се води за изправяне грешки и нередовности, било от неизпълнение някои наредби, било от пресмятане; колко много работа се създава и на учрежденията-кредитори и на контролните учреждения и колко много се забавят по тия причини изплащанията и се предизвикват справедливи негодувания и оплаквания.

Една от причините за тия трудности е невъзможността да има при всичките държавни учреждения специални длъжностни лица, които да извършват тая служба. Такива има само при учреждения с по-голям персонал, а ту са твърде редки.

Може да прегледате изданието онлайн тук: