Счетоводството в Стара Загора

Счетоводните къщи в Стара Загора са на изключително добро ниво


Стара Загора
Поради ред причини счетоводните къщи в Стара Загора бележат ръст през последното десетилетие, главно защото градът, разположен в Старозагорското поле, е един от най-динамично развиващите се в страната, като също така е на водеща позиция по редица показатели.

През 2004 старозагорския регион отчита най-висок ръст на производството от 26%, продажбите с малко над 23% и БВП от 24,6%. Много други фактори също благоприятстват добрия ръст на счетоводството и счетоводните кантори в Стара Загора – през 2004 и 2005 година града е на второ място по брутен вътрешен продукт, по данни на областна администрация и трето място по индекса на човешко развитие, който на свой ред се определя по ниво на грамотност, продължителност на живота, и БВП на глава на населението.

Още по-голям фактор са изключително големите инвестиции в региона – около 40% от целите за България (около 840 милиона лева) които са главно в енергетиката (80%).

В допълнение, през 2005 година неправителствена организация отчита, че градът е на второ място след София по средни работни заплати, а след 2008 година е с най-високите заплати у нас. Безработицата е сравнително ниска за страната – по данни, отчетени през 2008, безработицата е 5,66% в цялата област, а в самия град – малко под 4%, което го прави с едно от най-ниските нива за България.

Енергийният сектор в Стара Загора


„Марица Изток”, който е най-големият промишлено-енергиен комплекс у нас, е най-големият работодател в района – заети са около 20 хиляди души от цялата старозагорска област, като половината от тях са от Стара Загора. Строежът на „Марица Изток” започва през 1952 година, като непосредствено се изграждат и рудник в Тряново, ТЕЦ и фабрика за въглища, а след това и допълнително още 2 ТЕЦ-а – ТЕЦ Марица Изток 2 и 3. Енергийния комплекс е отговорен за 30% от електроенергията в страната, като Мини Марица Изток произвеждат най-много въглища за страната – малко над 80%. Служителите в „Марица Изток” се ползват с едни от най-големите заплати у нас. В настоящия момент комплексът се модернизира, подменяйки и добавяйки нови инсталации с цел увеличаване на цялата производителност на електроенергията, като също така се инвестира в по-добри пречиствателни мощности, които на свой ред целят да сведат до минимални стойности замърсяванията, изпуснати в атмосферата от процеса на работа.

Това са причините, поради които нивото на счетоводното обслужване в Стара Загора ще е на добро ниво през следващата година. На територията на града функционират редица счетоводни къщи и кантори, обслужващи предимно дребния и средния бизнес. Изнесеното счетоводство не е редовна практика за големите предприятия.

Състоянието на счетоводните кантори в други градове


Подобна информация, относно състоянието на счетоводните къщи в други градове може да намерите на страниците Счетоводните къщи във Варна и Счетоводните къщи в големите градове.