Кодекс на труда 2012

Кодекса на труда е закон за уреждане на трудовите отношения между работник и работодател. Основната цел на КТ е да осигури свобода и закрила на труда, справедливи условия на работното място и реализиране на диалог между служители, работодатели и държава за уреждане на трудови отношения.

Пълна информация относно Кодекса на труда -  пълнен текст (акт), резюме на закона, промените за 2012-та год., прилежащи наредби, писма от институции, въпроси и отоговори може да намерите в ескпертния счетоводен портал balans.bg.
Balans.bg e напълно безплатен справочник за ТРЗ специалисти, практикуващи счетовеодители и начинаещи в сферата на счетоводството и ТРЗ и ЛС. В сайта ще намерите пълен текст на Кодекс на труда с всички версии и обновления от 2012, 2011 и 2010 година. Предложени са и всички възможни помощни материали, свързани с КТ - резюме на КТ, съдебна практика, въпроси и отговори, приложими наредби, аналитични статии, писма от държавните институции.

Освен по Кодекса на труда, счетоводният портал Balans.bg предлага безплатни ресурси и знания и за всички данъчни и счетоводни казуси. На страниците на сайта ще намерите и експертни резюмета на промените в данъчните закони за 2012 - КСО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗАДС и Закон за счетоводството.