Избегнете недостатъците на ЕТ

„Недостатъците” на едноличния търговец могат да се избегнат в различна степен чрез регистриране на търговско дружество. Търговският закон предвижда 5 вида търговски дружества: събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции. Всяко едно от тези търговски дружества има различна структура, начин на управление и представителство, отговорност спрямо трети лица. Всяко едно от тях има своите предимства и рискове, които често остават скрити за човек без юридическо образование.

Спестете време и усилия и не се колебайте коя е най-подходящата правна форма за вашия бизнес, а се свържете с нас. Ние ще ви помогнем да вземете правилното решение и ще свършим вместо вас всичката досадна работа по регистрацията на вашата фирма, независимо дали е ЕТ или търговско дружество.

За съпътстващите и последващите формалности, които за незапознати изглежда сериозно изпитание, можете да ползвате правните услуги на фирма Легалекс